Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
Alimango
Music by: Parokya ni Edgar/Pearl Jam
Words by: Chito Miranda
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/10 legs and again
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/10 legs and again
 
Dalawang pansipit!
Kung maipit,
Ang sakit!
Ang lalaki ng alimango
O kay laki!
O kay laki!
O kay laki ng Alimango!
 
 
 
BACK